Što je perfekcionizam?

Termine perfekcionizam i/ili perfekcionist često koristimo u svakodnevnom životu. Obično tim izrazima opisujemo osobe koje se trude ostvariti najviše ciljeve i najbolju izvedbu u svemu što rade. Perfekcionizam može biti prisutan u svim, ili samo nekim aspektima života, poput osobnog…

0 komentara

Ovladajte svojim osjećajima

Osjećaju koji se pojavljuju u raznim izazovnim sportskim i životnim situacijama nisu izravno pod našom kontrolom Oni su posljedica naših misli i ponašanja, a na njih možemo utjecati i promjenama u našoj fiziologiji. Sigurno ti je jasno da ne možeš…

0 komentara
Close Menu