predavanje

Predavanja

Individualni rad i osobni pristup najbolji su način za postizanje promjena. Međutim, nekada je za početak promjene potreban okidač koji će potaknuti ustrajanje na drugačijem putu. Naše su edukacije i predavanja bazirana na dugogodišnjem iskustvu u radu i znanstvenim nalazima, a već su obuhvaćala sportske trenere, roditelje sportaša i poslovne timove. Kao takva mogu biti početak promjene za one koji žele napredovanje.

Edukacije

Pojedinac gotovo nikad ne djeluje sam i sigurno nikada ne može djelovati potpuno izolirano od kolektiva u kojemu živi i radi. Stoga će najbolje rezultate postići ako oni o kojima barem djelomično ovisi, dijele zajedničke vrijednosti, imaju slične ciljeve i načine kako ih postići. Stvaranje tima i sposobnosti zajedničkog djelovanja u istom smjeru složen je zadatak, kojeg možemo olakšati. Grupni rad donosi manjak osobnog pristupa, no grupna dinamika može donijeti značajne koristi u smislu razmjene informacija i iskustava. Ponekad grupa pomaže procesima koje pokušavamo pokrenuti i zato smo nekada najefikasniji upravo u grupnom okruženju.

Close Menu